หน้าหลัก บริการ ติดต่อเรา  


ทางเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการรับฝากขาย ฝากเช่า ขายฝากและบริหารดูแลห้องเช่าโดยจดทะเบียน มีใบอนุญาติถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกท่านที่กำลังต้องการขาย หรือเช่า แต่ไม่มีเวลามาดูแล ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ หรือขาดประสบการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย หรือให้เช่าคอนโด เช่น ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของห้องก่อนการขาย หรือให้เช่า การตั้งราคาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงของราคาตลาด การประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการขาย หรือให้เช่า ฯ ทางเว็บไซต์ของเราจึงขอเป็นตัวแทนให้บริการท่าน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านต้องการด้วยราคาที่ท่านพอใจ

(การดูแล และให้บริการต่างๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะท่านลูกค้าที่สะดวกทำสัญญาฝากขาย ฝากเช่า อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายโดยมีเอกสารอ้างอิงเท่านั้น)